Chính sách hợp tác độc quyền khu vực kinh doanh

Chính sách hợp tác độc quyền khu vực kinh doanh
Ngày đăng: 28/04/2023 09:27 AM

QUY ĐỊNH VỀ NPP ĐỘC QUYỀN


1. ĐL ĐQ Có quyền cho phép hoặc không cho phép các cá nhân tổ chức kinh doanh, cung cấp, phát triển sản phẩm độc quyền
2. ĐL ĐQ Có quyền tuyển dụng Nhân viên, ĐL không độc quyền, khai thác kinh doanh trong khu vực độc quyền 
3. ĐL ĐQ chỉ định ĐL , CH   kinh doanh, cung cấp, phát triển sản phẩm ở khu vực do mình độc quyền.
4. Hoa hồng thu x % trên tổng Doanh thu  từ ĐL , CH.. khác

0
Zalo
Hotline